29th PINTAR Members’ Roundtable

 
 
 
 
 
 


Seramai 24 orang wakil dari 15 ahli Syarikat PINTAR menghadiri Mesyuarat Meja Bulat Ahli PINTAR kali ke-29 yang telah berlangsung di Hotel VE, Bangsar South. Subjek untuk meja bulat tahun ini, para peserta didedahkan berkenaan Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia selain daripada membolehkan ahli-ahli berpeluang untuk rangkaian, bertukar idea dan pengalaman, serta membincangkan isu-isu berkenaan program yang lebih baik untuk sekolah-sekolah PINTAR.

 

24 representatives from 15 PINTAR companies attended the 29th PINTAR Members’ Roundtable at VE Hotel Bangsar South. The subject of this quarter's roundtable was a topic Reporting on Primary School Assessment, besides allows its members and partners the opportunity to network, exchange ideas and experience, and discuss issues that would lead to be better programmes for PINTAR schools.